Block of the Night - Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo recovers to block DeRozan.