Lewandowski on his way to England?

Lewandowski on his way to England?