Move of the Night: Rajon Rondo

Rajon Rondo uses the vintage ball fake to beat the defense.