Alejandro Canizares talks about his golfing hero Jose Maria Olazabal

Spanish European Tour star Alejandro Canizares chats to us about his two big golfing heroes, his father Jose Maria Canizares, and Spanish legend Jose Maria Olazabal